lördag 26 april 2014

Somrig lördag

Idag är det mer än 20 grader varmt. Riktig sommarvärme och jag tog mig en tur till 
Lyckå slottsruin i Lyckeby

År 1545 fick länsherren i Lyckå, Ebbe Knudsen Ulfelt en kunglig befallning att bygga ett slott. 
Det gick trögt med bygget och slottet stod klart först 1560. 
År 1564 plundras slottet av svenskar och sätts i brand. Danskarna rustar genast upp den. 
Lyckå förlorar sina stadsrättigheter 1600 och då flyttar länsherren till Kristianopel 
som då är ny fästningsstad. 
Lyckå slott raseras och är idag endast en övergiven ruin.
Inga kommentarer: